00Days00Hrs00Mins00Secs

Giá trị của Chúng tôi

Đi Chợ Tết

Diện Áo Dài

Xài tiền xu

 

Thời Gian

23 Tháng Chạp – Mồng 5 Tháng Giêng
tại Caman Village, Khối Thịnh Mỹ, Phường Cẩm An, Hội An

Sứ mệnh của Chúng tôi

Dự án Chợ Tết Xưa tái hiện lại khung cảnh chợ tết Hội An thời xưa, không chỉ thể hiện qua cách bày trì không gian chợ, vật phẩm trang trí mà còn thông qua các mặt hàng buôn bán và phương thức giao thương.i tiền xu